About Us

บริษัท ดีคอร์ป (886) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2555 โดยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทเทรดดิ้งจัดหาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงงานต่างๆ

ต่อมาทางเราได้ขยายกิจการไปสู่การเป็นโรงงานเพื่อประกอบชุดสายไฟ (Cable Harness : ISO 9001) และโรงงานไดคัทและสติกเกอร์ (Die Cutting & Sticker : ISO 9001 & 14001)

เพื่อผลิตชิ้นงานให้กับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานเอง

ซึ่งการที่เรามีธุรกิจเทรดดิ้งด้วยทำให้บริษัทเองมีจุดแข็งในเรื่องของราคาของวัตถุดิบ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพที่ดีเยี่ยมในราคาที่แข่งขันได้